Därför klarar vissa mindre sömn

En del klarar sig med bara sex timmar sömn, andra behöver minst åtta. Nu har forskare hittat orsaken till varför skillnaden är så stor.


därför klarar vissa mindre sömnForskare har lokaliserat förklaringen till varför vi människor behöver olika mycket sömn för att fungera optimalt – nämligen en genmutation för sömnlöshetstolerans.

Studien visar därmed att det individuella sömnbehovet är en biologisk nödvändighet, och inte en personlig preferens.