Receptbelagda läkemedel vid sömnsvårigheter

I denna artikel går vi igenom receptbelagda läkemedel som kan användas vid sömnbesvär.


På Yogobe hittar du onlineklasser, playlists och program som kan hjälpa dig att förbättra din sömn.

Prova gratis i 14 dagar

Det finns flertalet olika läkemedel som kan användas vid sömnbesvär. Vissa läkemedel används endast vid sömnbesvär, men vanligast är att läkemedlet kan användas för flera andra saker också. Därför är det viktigt att ha en dialog med den förskrivande läkaren om vilken dos som gäller för en själv och hur ofta man kan använda läkemedlet. Det är ofta olika för olika personer.

Alla läkemedel som används som sömnmedel är olämpliga att kombinera med alkohol. Likaså bör man ej köra bil när man tagit dessa mediciner. Nedan följer några exempel på läkemedel som är receptbelagda och används för att hjälpa till med sömnen.

 

Atarax

Den aktiva substansen heter hydroxizin, och Atarax är det vanligaste produktnamnet i Sverige. Andra tillfällen det ofta används är som lugnande, ångestdämpande och klådstillande. Personer med vissa typer av hjärtbesvär (relaterat till retledningssystemet) rekommenderas oftast andra läkemedel än hydroxizin (Atarax). Själva tablettens substans är inte beroendeframkallande.

Lergigan

Den aktiva substansen är prometazin, vilket är ett antihistamin. Läkemedlet används för många olika tillstånd såsom ångest, illamående, rörelsesjuka, klåda. Då det verkar lugnande är det en mycket vanlig behandling vid sömnbesvär. Biverkningarna är få, men vissa upplever torrare ögon och slemhinnor i munnen. Man rekommenderar oftast andra preparat till personer som har risk för stroke och risk för sjukdomar i retledningssystemet i hjärtat. Själva tablettens substans är inte beroendeframkallande.

Theralen


Den aktiva substansen är alimemazin. Läkemedlet används bland annat för att dämpa oro samt mot sömnbesvär. Läkemedlet är ett av få läkemedel som används för sömnbesvär hos barn. Generellt ökar känsligheten för alimemazin (Theralen) vid ökad ålder. Alimemazin (Theralen) räknas till gruppen neuroleptiska läkemedel. De vanligaste biverkningarna är muntorrhet, förstoppning och nästäppa. Själva tablettens substans är inte beroendeframkallande.

Mirtazapin

Den aktiva substansen är mirtazapin. Läkemedlet används oftast som antidepressivt läkemedel och orsakar oftast även trötthet varför det lämpar sig att ta den på kvällen. Ibland används det som rent sömnmedel. Själva tablettens substans är inte beroendeframkallande. Tabletten krockar med en del andra läkemedel. Man ska inte använda preparat med johannesört samtidigt som mirtazapin. Hos en väldigt liten del påverkar mirtazapin immunförsvaret, så vid en infektion som känns kraftig samtidigt som man behandlar med mirtazapin ska läkare kontaktas. Själva tablettens substans är inte beroendeframkallande.

Saroten

Den aktiva substansen är amitryptilin. Läkemedlet har många olika behandlingsområden. Det är ett antidepressivt medel, men också smärtlindrande vid viss typ av smärta. I vissa fall används det hos barn som kissar på sig ofta om nätterna när andra metoder och läkemedlen ej gett resultat. Det ger även en lugnande effekt, och det är denna utnyttjas när man vill använda det som sömnmedel. Det är dock inte särskilt vanligt att amitryptilin (Saroten) används endast som sömnmedicin. Personer med vissa typer av hjärtbesvär (relaterat till retledningssystemet) rekommenderas oftast andra läkemedel än amitryptilin (Saroten). Läkemedlet krockar med en rad olika andra substanser. Svampmedel, vissa antidepressiva, vissa krampförebyggande mediciner, vissa p-piller med flera bör ej intas tillsammans med amitryptilin (Saroten). Diskussion bör föras med behandlande läkare innan om man behöver minska doserna av pågående andra behandlingar eller inte. Själva tablettens substans är inte beroendeframkallande.

Quetiapin

Den aktiva substansen är kvetiapin. Det är ett läkemedel som oftast används mot psykiatriska sjukdomar, exempelvis schizofreni och bipolär sjukdom men också som tilläggsbehandling vid depression. Många kan bli trötta av tabletten, särskilt i början. I vissa få fall används den för sin trötthetseffekt och som sömnmedel, men de är ett potent läkemedel med biverkningar för en del patienter och därför sker det sällan att kvetiapin (Quetiapin) används endast som sömnmedel . Dock, liksom vid all annan läkemedelsbehandling, finns det individuella variationer. Själva tablettens substans är inte beroendeframkallande.

På Yogobe hittar du onlineklasser, playlists och program som kan hjälpa dig att förbättra din sömn.

Prova gratis i 14 dagar