Du kan höra ord när du sover

Prata inte illa om någon som sover. Hjärnan kan nämligen uppfatta ord i sovande tillstånd. Detta visar en ny forskning.


Du kan höra ord när du soverEn fransk/engelsk forskning visar att du kan uppfatta ord när du sover.

”Detta kan förklara flera vardagsfenomen, som att vi reagerar mer på att höra vårt namn eller vår alarmklocka medan vi sover, jämfört med andra ljud som är lika höga”, säger en av studieförfattarna Sid Kouider i ett pressmeddelande.

Studien gick till så att flera försökspersoner utrustades med EEG-elektroder. När försökspersonerna, i vaket tillstånd, fick höra namnet på en djurart tryckte de på en knapp. Om namnet på ett objekt lästes upp skulle de istället trycka med den högra handen.

Efter detta fick försökspersonerna somna in. När personerna sedan sov fick de höra flera namn på djurarter och på objekt.

Sedan avlästes och mättes hjärnvågorna, och jämfördes med vaket och sovande tillstånd. Resultatet visade att samma aktivitet i hjärnan som fanns i vaket tillstånd när personen hörde ett namn och tryckte på en knapp, fanns när personen hörde ett namn men låg och sov.

”Vi har visat att den sovande hjärnan kan vara mycket mer aktiv än man kan tro”, säger Sid Kouider.

Studien är publicerad på CELL.com.