Sömnbrist ökar risken för alzheimer

Personer som sover för lite löper större risk att utveckla demenssjukdomen Alzheimers. Det visar en studie från den amerikanska hälsomyndigheten National Institutes of Health.


Om du inte får tillräckligt med sömn ökar nivåerna av proteinet amyloid beta, eller plack, i hjärnan, och du löper då större risk att utveckla demenssjukdomen Alzheimers.  Det visar en amerikansk studie som publicerades i den väl ansedda vetenskapliga tidskriften PNAS.

Studien omfattade tjugo friska personer i åldrarna 22 till 72 år. Forskarna studerade nivåerna av plack i hjärnan hos deltagarna efter en hel natts sömn och efter 31 timmars vakenhet. Studien visade att när personerna höll sig vakna i 31 timmar, ökade nivåerna av plack med 5% i hippocampus och thalamus, de delar av hjärnan som påverkas vid Alzheimers tidiga skede.

Ehsan Shokri-Kojori, som ledde forskningsstudien, kommenterar resultatet i ett pressmeddelande på National Institute of Healths hemsida.

– Även om antalet deltagare i studien är låg, visar den att hälsobördan av amyloid beta ökar vid sömnbrist. Framtida studier måste inkludera ett större och mer varierat urval.

Resultatet bekräftar tidigare studier som gjorts på möss, där möss som tvingades att hålla sig vakna och alerta under en längre period också hade ökade nivåer av plack.

Plack skadar hjärncellerna

Amyloid beta, eller plack, är ett protein som bildas i hjärnan vid vakenhet eller när man behöver vara alert. Proteinet spelar en viktig roll för nervcellernas funktion. Under sömnen sköljs det bort, men vid sömnbrist sker en ansamling i hjärnan. Tidigare studier har visat att en ansamling av plack skadar nervcellerna och kan driva på olika former av neurologiska sjukdomar.