Så påverkar sociala medier din sömn

Kraftigt användande av sociala medier är ett relativt nytt fenomen och forskningen inom hur det påverkar vår hälsa har ännu inte kommit särskilt långt. Men två nya studier har kopplat användandet av sociala medier till svåra sömnproblem.


dator-i-sängenI den första studien publicerad i Preventive Medicine syntes det att unga vuxna i åldrarna 19-32 använde sociala medier i snitt 61 minuter om dagen. De som använde sociala medier mest hade 30% ökad risk för svåra sömnproblem jämfört med de som använde minst. Det var dessutom en betydlig högre risk för sömnproblem hos de som tittade in på sociala medier väldigt ofta, men inte nödvändigtvis länge.

I den andra studien publicerad i Journal of Child Neurology upptäcktes det att barn som SMSar under natten inte bara fick sömnproblem men också presterar sämre i skolan. Barn i åldrarna 8-18 som SMSade 30 minuter eller mer efter läggdags hade svårare att sova, blev tröttare under dagen och fick sämre skolresultat.

Båda studierna påpekar att det starka ljuset från mobiler eller läsplattor stör den naturliga dygnsrytmen som är beroende av ljusskillnader mellan dag och natt. När sömnen blir förkortad förlorar vi REM-sömn som kan påverka inlärning och minne.