Vad är sömn?

När vi sover återhämtar sig hjärnan och kroppen. Har du fått för lite sömn tappar du lättare koncentrationen och blir lättare irriterad. En vuxen människa behöver ungefär sju timmar sömn.


Därför behöver du sömn

När du sover går kroppstemperaturen, pulsen, stresshormonerna och blodtrycket ner. Musklerna slappnar av. Immunsystemet aktiveras, vilket med andra ord betyder att kroppen läker sig själv när du sover.

Dessutom producerar kroppen viktiga hormoner när du sover som gör att du mår bättre under dagtid. Den ökade hormonproduktionen under natten är en av anledningarna till att barn och tonåringar måste sova mer än vuxna. Det är nämligen då tillväxthormonet bildas.

Så mycket sömn behöver du

En vuxen person behöver mellan 6-8 timmars sömn per natt. Enligt en forskning är dock 7-8 timmar ostörd sömn optimalt.

Detta varierar från person till person och påverkas av yttre faktorer.

Detta påverkar sömnbehovet

Sömnbehovet ökar när du är sjuk, stressar eller tränar mycket. Då måste du sova mer för att återhämta dig. Ju hårdare och ju mer intensivt du tränar desto mer sömn behöver du.

Även åldern påverkar sömnbehovet. Nyfödda sover nästan dygnet runt, tonåringar behöver uppemot 9-10 timmars sömn, medan pensionärer behöver minst sömn på ungefär 6-7 timmar per natt.

Sömncyklar

Sömnen är uppdelad i olika cyklar. Varje cykel varar mellan en till två timmar.

De olika cyklarna är: Insomningsstadiet, stabilsömn, djupsömn och REM-sömn. Det är som vanligast att du drömmer under REM-sömnen, men du kan drömma i de andra cyklarna också.

sömn

Enligt en teori så har drömmar med inlärningen att göra. Och att det är därför barn sover så mycket i REM-sömn.

I REM-sömnen blir hjärnan aktiv

Vi drömmer som mest under REM-sömnen men kan drömma under de andra sömncyklarna också. Under REM-sömnen så har vi en ökad andnings- och hjärtfrekvens, vi rör ögonen och vår hjärna är aktiv. Kroppen är dock fortfarande stilla.

Drömmar – flera teorier om varför

När vi drömmer så bearbetar vårt nervsystem information. Men varför vi gör detta finns det flera teorier om.

En del anser att vi tränar nervsystemet psykologiskt genom att gå igenom alla intryck från dagen och sålla dessa. Exempelvis så sover barn mycket i REM-sömn, vilket visar på att det har med inlärning att göra.

Freud menar på att drömmar är förträngda önskningar, medan andra teorier anser att drömmar är slumpmässiga hjärnimpulser som vi sedan sätter ihop till minnen för att göra det begripligt.

En teori om varför vi kastas mellan tid och rum i drömmen är att hjärnans tids- och rumsbegrepp är mindre aktivt när vi sover.

Många drabbas av sömnproblem

Ungefär var tredje person drabbas då och då av sömnproblem. Oftast beror detta på stress, tankar och oro.

Därför kan du försöka hitta sätt att varva ner och slappna av för att bota dina sömnproblem.

Andra orsaker till dålig sömn är alkohol, nikotin och koffein. Även depression och ångest kan vara en orsak till sömnproblem.