Många unga kvinnor har sömnproblem

Sömnproblemen har fördubblats de senaste 30 åren – hos både kvinnor och män. Men hos unga kvinnor, mellan 16-24 år, har problemen ökat mest.


Många unga kvinnor har sömnproblem

Ha svårt att somna, eller att vakna flera gånger under natten och då ha svårt att somna om, är symptom på sömnproblem. Foto: Cecilia Aros, Creative commons

En av tio personer har idag problem med sömnen. Det visar en studie som gjorts vid Stressforskningsinstitutet i Stockholm.

Enligt Helena Schiller, doktorand på Stressforskningsinstitutet, beror detta på förändrade levnadsvanor så som att ständigt vara uppkopplad och den ökade globaliseringen.

Men störst problem med sömnen har unga kvinnor. Studien visar att sömnproblem hos unga kvinnor har ökat från åtta procent till 26 procent de senaste 30 åren – vilket är en tredubbling.

Att just unga kvinnor har blivit en så påverkad grupp kan bero på flera faktorer.

– Jag tror att det ställs väldigt hårda krav i dag på yngre tjejer. Man ska lyckas. Man ska vara duktig i skolan, man ska se ut på ett visst sätt, man ska hitta ett jobb vilket kanske är svårt att hitta. Det här är krav som bidrar till ökad stress och därmed till sömnproblem, säger Helena Schiller till SVT Nyheter.

– Och utmattningssyndrom eller utbrändhet är ett problem som vi ser ökar just i den här åldersgruppen. Och det är inget bra sätt att börja sitt liv på, säger Helena Schiller till SVT Nyheter.