Sömnproblem kan ge smärta i rygg och axlar

Dålig sömn ökar risken för framtida sjukskrivningar, speciellt när det gäller smärta i rygg och axlar.


Sömnproblem kan ge smärta i rygg och axlarI en studie vid Uppsala universitet frågade man 2 300 personer om deras hälsovanor, med bland annat frågor om sömn.

När studien var klar efter fem års uppföljning kunde man tydligt se att de personer som uppgav att de hade olika sömnproblem var senare mer sjukskrivna jämfört med deltagarna som uppgav att de sov bra.

Den vanligaste orsaken till sjukskrivning i denna grupp var på grund av smärta i ländrygg och axlar. Dessutom hade personer med sömnproblem nästan fyra gånger så hög risk att behöva sjukskriva sig mer än 14 dagar.

– Våra resultat talar för att patienter som söker för smärtbesvär alltid också bör tillfrågas om hur de sover. I många fall kan det nog vara viktigare för dem att bli kvitt sömnbesvären än att bli smärtfria, säger professor Magnus Svartengren på Uppsala universitet till TT.