Test: Har jag sömnbesvär?

Med detta självtest får du hjälp att utvärdera om dina symptom tyder på att du har sömnproblem som insomni. Kom ihåg att tillfälliga sömnbesvär är vanligt och drabbar omkring en av tre personer någon gång i livet men om problemen blir allvarliga bör du söka vård.


Fråga 2 av 8
Om du vaknar under natten, hur länge är du vaken innan du somnar om?

Försök tänka på en typisk kväll den senaste månaden.