Test: Ligger du i riskzonen för sömnapné?

Sömnapné-testet kallas för Stop-Bang. Den används inom vården som en del av en sömnapnéutredning.


Obstruktiv sömnapné, eller bara sömnapné, kännetecknas av korta, upprepade andningsuppehåll under sömnen. Vanliga symtom är  dagströtthet, samt muntorrhet och humörsvängningar på morgonen. Män och kraftigt överviktiga löper större risk att drabbas av sömnapné. Personer med sömnapné behandlas antingen med CPAP-mask (Continuous Positive Airway Pressure) eller apnéskena.

Detta är endast ett självskattningstest och ersätter inte en bedömning av en legitimerad läkare.

Fråga 3 av 8
Har någon observerat att du haft andningsuppehåll under sömn?